Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Uczestnik studiów pozna problematykę dotyczącą prawidłowości funkcjonowania funduszy strukturalnych, posiądzie umiejętność prawidłowego przygotowania wniosku/aplikacji o dofinansowanie projektu finansowanego z funduszy europejskich.

Studia podyplomowe przybliżą słuchaczom problematykę dotyczącą prawidłowości rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych.

Celem studiów jest przedstawienie procedur obowiązujących przy składaniu wniosku o finansowanie projektów, przybliżenie zasad związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zasad tworzenia i zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego, zamówień publicznych oraz finansowania projektów z programów unijnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Instytucie Nauk Politycznych następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 900 zł
II semestr 1 900 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl