Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie Informacją w Instytucjach Publicznych

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego funkcjonowania w instytucjach publicznych.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Informacją w Instytucjach Publicznych, będą mogli wykazać się specjalistyczną wiedzą o roli i funkcjonowaniu organów państwowych oraz instytucji samorządu terytorialnego a także umiejętnościami w zakresie:

komunikacji (skuteczność w komunikowaniu, wykorzystywanie różnorodnych środków komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna);
zarządzania informacją (tworzenie, przetwarzanie i promowanie informacji w instytucjach publicznych);
autoprezentacji (eksponowanie walorów osobistych, umiejętność budowania własnego wizerunku, publiczne wystąpienia oraz autoprezentacja w kontaktach z klientem);
zarządzania zespołem (style zarządzanie, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów);
organizacji kampanii społecznych (zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy kampanii społecznych, cele kampanii, strategie i taktykę);
pisania projektów europejskich i zarządzania nimi (poszukiwania właściwych źródeł finansowania różnych przedsięwzięć, przygotowywania wniosków aplikacyjnych);
planowania strategii Public Relations (zasady organizacji działań PR, strategie PR, narzędzia wewnętrznego i zewnętrznego PR);
kreowania wizerunku instytucji publicznej (budowanie wizerunku, materiały promocyjne, strona internetowa i media społecznościowe);
współpracy z mediami (organizacja i taktyka współpracy z przedstawicielami mediów, formy współpracy z mediami, współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej).
Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach oraz organizacjach pozarządowych działających w sferze publicznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 600 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl