Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i Komunikacja Menedżerska

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w procesach zarządzania oraz w kontaktach korporacyjnych.

Kształcenie odbywać się będzie w ramach czterech modułów:
komunikacyjnego,
zarządzania,
medialno-reklamowego,
psychologicznego.
Skoncentrowane ma być na problematyce komunikowania w procesach zarządzania, co ma szczególne znaczenie dla poprawy jego efektywności, a tym samym lepszego funkcjonowania firm, instytucji czy organizacji na różnych poziomach ich działalności.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów powinien być przygotowany do efektywnego zarządzania, a zwłaszcza do sprawnego komunikowania się, nie tylko na poziomie interpersonalnym, posiadając umiejętności negocjacyjne, marketingowe, językowe, związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych itd.
Powinien także zdobyć odpowiedni zasób wiedzy z zakresu psychologicznych społecznych, prawnych czy międzykulturowych aspektów komunikowania.
Absolwent studiów powinien być przygotowany do zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach na różnych poziomach działalności firm, instytucji czy organizacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 500 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl