Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia rosyjska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Rynki wschodnie szukają partnerów ze znajomością rosyjskiego

Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi opanować znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dzięki współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie studenci UKW mogą wyjeżdżać do Moskwy na studia semestralne oraz letnie kursy językowe. Absolwenci mogą rozpocząć Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego.

Praca po filologii rosyjskiej na UKW
Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdzie zatrudnienie w roli: tłumacza, redaktora, propagatora i znawcy kultury narodów wschodniosłowiańskich, korespondenta zagranicznego, pilota wycieczek zagranicznych, asystenta wielojęzycznego. Może pracować jako wykładowca uniwersytecki, lektor języków obcych lub nauczyciel w szkole. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu cyklu pedagogicznego prowadzonego przez międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UKW.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska, lingwistyka stosowana (j.obcy + j.rosyjski) oraz specjalności pokrewnych:

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt.1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. rosyjska).

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. filologia rosyjska).
Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zakres zagadnień egzaminacyjnych
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)
- praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
- wstęp do językoznawstwa,
- gramatyka opisowa języka rosyjskiego (fonetyka, morfologia, leksykologia, składnia)
- językoznawstwo kontrastywne,
- historia języka z elementami gramatyki historycznej,
- gramatyka porównawcza języków słowiańskich,
- wstęp do literaturoznawstwa,
- historia literatury rosyjskiej z elementami historii Rosji,
- kultura rosyjska,
- akwizycja i nauka języka.

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl