Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia - profil ogólnoakademicki - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Połącz pasję ze swoją karierą

Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków.

W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą.

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach IV-VI. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą.

Specjalności:
- Turystyka historyczno-kulturowa: Turystyka jest dziś jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki światowej. Turystyka historyczno-kulturowa jest filarem tej gałęzi. Jeżeli masz w sobie pasję podróżowania i dar zarażania ludzi do podziwiania piękna w pomnikach historii i kultury – zacznij studiować te specjalność. Zdobędziesz tu nieodzowna wiedze z zakresu historii, historii sztuki, kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz turystyki i krajoznawstwa, promocji dziedzictwa kulturowego. Nauczysz się kreować i organizować przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne. Pracę podjąć możesz jako przewodnik, pilot i organizator turystyki a także do pracy w instytucjach kulturalnych, krajoznawczych i biurach podróży, zwłaszcza gdy zdecydujesz się w następnym kroku na studia magisterskie na kierunku Turystyka krajoznawcza i kulturowa.
- Militarystyka: Na silnych mężczyzn i odważne kobiety czeka współczesna armia i organy porządkowe. Gdy zdecydujesz się na wybór tej ścieżki własnego życia dobrze się stanie, gdy uzyskasz już na poziomie studiów licencjackich wiedzę, która pozwoli Ci w sposób świadomy podjąć dalsze obowiązki służbowe. Na tej specjalności kładziemy nacisk na zagadnienia związane z historią wojen i sztuki wojennej od starożytności do czasów współczesnych, na skutki wojen, na zagadnienia związane z umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierza, tradycją i ceremoniałem wojskowym, a także różnorodnością organów bezpieczeństwa wewnętrznego.
- Historia ustroju i administracji: Istotnym miejscem pracy są urzędy administracji samorządowej i państwowej. Częstokroć borykają się one z problemem braku specjalistów posiadających ponadprzeciętną wiedzę z zakresu historii ustroju państwa i jego administracji, potrafiących przekuwać posiadaną wiedzę historyczną na potrzeby współczesnego społeczeństwa . W ramach tej specjalności studenci zapoznają się nie tylko z ewolucją ustroju i administracji w Polsce ale także w skali ogólnoeuropejskiej, w tym takich instytucji jak Kościół i Unia Europejska. Na tej specjalności kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności analitycznych tekstów o charakterze konstytucyjno-prawnym co będzie jednym z Twoich atutów, gdy podejmiesz już pracę zawodową.
- Historia i społeczeństwo: Studiując tę specjalność nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata patrząc na nie przez pryzmat doświadczenia historycznego. W programie tej specjalności kładziemy duży nacisk na zagadnienia związane z edukacją. Szkoły są wszak nadal jednym z głównych miejsc pracy historyków. Podczas studiów nauczymy Cię kierowania pracą zespołową jakże przydatną w pracy nauczyciela.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku Historia i zgodnie z wyborem większości.

Praca po historii na UKW
Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy podejmiesz kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 450 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl