Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Połącz pasję ze swoją karierą

Historia to kierunek dla ludzi z pasją. Jeżeli jesteś człowiekiem inteligentnym nie trzeba Ci uświadamiać jaka jest rola historii we współczesnych, nowoczesnych społeczeństwach, które chcą być wielkie swoją przeszłością, które mają respekt i szacunek dla dokonań minionych pokoleń. Jestem historykiem – brzmi dumnie, a jednak być historykiem nie jest łatwo, w szczególności dobrym historykiem. Proponując Ci studia historyczne na poziomie magisterskim chcemy byś został dobrym historykiem, który ma szeroko otwarty umysł, który potrafi adaptować doświadczenie minionych pokoleń do wymogów współczesności. Jeżeli jesteś absolwentem Historii na poziomie studiów licencjackich nie trzeba Ci mówić o atrakcyjności tej dyscypliny nauki. Jeżeli skończyłeś inny kierunek postaramy się byś szybko nadrobił zaległości. Dyplom magistra jest dziś jednym z podstawowych kryterium wymaganym przez pracodawców. Zatem jeśli myślisz o karierze w oświacie, administracji samorządowej, muzeach czy przemyśle turystycznym, to wręcz powinieneś skorzystać z tej oferty.
Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6 lub w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Specjalności:
- Dziedzictwo polityczne – systemy władzy: W ramach tej specjalności zyskasz gruntowne przygotowanie humanistyczne w szczególności w zakresie analizy wpływu różnorakich systemów politycznych na życie społeczne, tak w kontekście historycznym jak i współczesnych relacji politycznych i ustrojowych. Specjalność została pomyślana tak, by przede wszystkim dawała szanse pogłębienia specjalistycznej wiedzy absolwentom studiów licencjackich kierunku Historia oraz Stosunków Międzynarodowych. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób chcących realizować się w dyplomacji, administracji i polityce.
- Dziedzictwo cywilizacyjne: Specjalność jest przeznaczona dla osób w szczególności zainteresowanych historią kultury. Wybierając tę specjalność zyskujesz możliwość pogłębienia wiedzy co do wartości dorobku kulturowego minionych cywilizacyjnych. Zdobędziesz wiedzę w zakresie szeroko rozumianej historii sztuki, nauki, techniki, religii, obyczaju, kultury materialnej. Zyskasz ukierunkowanie na wnikliwość w prowadzeniu badań naukowych i czerpanie wiedzy nie tylko z opracowań ale także z materiału źródłowego.
- Wiedza o społeczeństwie: W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej, historii oświaty. Nabędziesz zdolność rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i gospodarczych współczesnego świata w kontekście historycznym. Posiądziesz zdolność wykorzystywania tekstów źródłowych w celu rekonstrukcji procesu dziejowego, ale także pozyskasz predyspozycje w kierowaniu pracą zespołową, co jest w szczególności przydatne u tych, którzy dodatkowo wybiorą moduł nauczycielski.

Praca po historii na UKW
Ta kwestia przybiera na sile wraz z końcem studiów. Studiując historię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. Studia historyczne należą do tych, które dają bardzo szerokie spojrzenie na świat, dlatego też po tym kierunku zyskujesz przygotowanie do bardzo wszechstronnej działalności. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako redaktor, przewodnik, pracownik instytucji historycznych i muzealnych, nauczyciel, archiwista, animator kultury czy też podjąć własną działalność gospodarczą prowadząc np. poszukiwania genealogiczne. Możesz także wybrać drogę naukowca i rozpocząć studia III stopnia (studia doktoranckie) lub poszerzyć swoje kompetencje, wybierając się na Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa lub Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwo epok.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku i zgodnie z wyborem większości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych kierunku historia oraz kierunków humanistycznych i społecznych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20%.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 450 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl