Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka krajoznawcza i kulturowa - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Turystyka krajoznawcza i kulturowa to interdyscyplinarne dwuletnie studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Turystyka i rekreacja, Historia, Geografia, Wychowanie fizyczne, Kulturoznawstwo, Administracja, Stosunki międzynarodowe, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków i inne.

Adresujemy je do globtroterów, osób mających pasję podróżniczą, dla których turystyka jest przygodą, którą chcą zarazić innych, ale też dla których stanie się ścieżką kariery zawodowej. Studia są przeznaczone dla ludzi aktywnych, z inicjatywą, mających zmysł organizacyjny, przedsiębiorczych. Studia pozwolą Ci na znaczne poszerzenie posiadanej wiedzy i wyposażą w umiejętności związane z organizacją małych i dużych przedsięwzięć turystycznych. Współczesny świat stał się bardziej dostępny dla przeciętnego człowieka, a turystyka krajoznawcza i kulturowa pokaże Ci, jak wykorzystać tę szansę...

Specjalności:
- Przewodnictwo turystyczne i pilotaż: W sytuacji uwolnienia profesji przewodnika turystycznego staramy się wyjść nowej rzeczywistości naprzeciw. Specjalność ta traktuje w sposób wielopoziomowy i wielokierunkowy o pracy przewodnika i pilota turystycznego. Przede wszystkim przygotowuje do podejmowania wyzwań związanych z uprawianiem turystyki kulturowej ale także odnosi się, co bardzo istotne, do zagadnień metodologicznych i prawnych. Da Ci przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zwodu przewodnika lub pilota turystycznego.
- Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji: W rzeczywistości w której liczy się nie tylko turystyka indywidualna ale także zorganizowana - wiedza, ciekawy pomysł, umiejętność planowania budżetu, zdolność animacji czasu wolnego, konstruowania oferty turystycznej oraz zdolność organizacji przedsięwzięć turystycznych są w szczególnej cenie. Specjalność ta wychodzi naprzeciwko temu właśnie zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku i zgodnie z wyborem większości.

Praca po turystyce krajoznawczej i kulturowej na UKW
Studiując Turystykę krajoznawczą i kulturową na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako przewodnik, pilot turystyczny, organizator wycieczek, specjalista ds. promocji turystyki, kustosz, autor przewodników i poradników turystycznych, dziennikarz. Wiele oczywiście zależeć będzie od Twojego nastawienia do studiowanego kierunku, aktywności, przedsiębiorczości. Turystyka krajoznawcza i kulturowa oraz jej dwie specjalności otworzą Ci drzwi ku ściśle określonej rzeczywistości zawodowej, natomiast od Ciebie zależeć będzie w jakim stylu wkroczysz w tę rzeczywistość.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków: turystyka i rekreacja, historia oraz kierunków pokrewnych.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1500 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl