Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Opis kierunku

AAzwiń
Studia matematyki x Twój talent = Dobrze płatna praca

Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauki, a będziecie mogli przekonać się o tym wybierając ten kierunek. Jest on adresowany do osób, które nie boją się liczb, trudnych wzorów i które wręcz fascynują się rozwiązywaniem liczbowych zagadek i łamigłówek. Kierunek ten pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy w kilku obszarach matematyki. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.
Specjalności:
- Informatyczna: Specjalność informatyczna przygotuje Cię do działania i wykorzystania sieci komputerowych, tworzenia baz danych i zarządzaniu danymi. Będziesz potrafił stworzyć algorytmy rozwiązujące konkretne zagadnienia praktyczne, nauczysz się również programować.
- Kryptologia: jest to nauka o szyfrowaniu, czyli bezpiecznych sposobach przekazywania informacji. Dzięki tej specjalności dowiesz się jak tworzyć i łamać szyfry. Praktyczne zastosowanie matematyki nauczy Cię jak chronić dane cyfrowe i zamieniać teks jawny na zaszyfrowany.
- Finansowo-ubezpieczeniowa: specjalność da Ci praktyczne umiejętności z ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów i bankowości. Dzięki niej, będziesz mógł podjąć pracę w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, czy wielu instytucjach finansowych, które są na rynku.

Praca po matematyce na UKW
Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających matematyki lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w charakterze nauczyciela, specjalisty od bankowości i ubezpieczeń, programisty, twórcy baz danych oraz w instytucjach państwowych, zajmujących się informatycznymi zabezpieczeniami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 000 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 740

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl