Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Techniki Informatyczne w Edukacji

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych (nieinformatycznych) do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych typach szkół.

Wiedza zdobyta w ramach studiów obejmuje też zagadnienia przydatne w komputerowym wspomaganiu zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów dydaktycznych w ramach przedmiotów nauczania innych niż Informatyka.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Techniki następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 400 zł
II semestr 1 300 zł
III semestr 1 300 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 740

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl