Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka

Kategoria: Matematyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Opis kierunku

AAzwiń
Organizatorem Studiów Podyplomowych Matematyki jest Instytut Matematyki UKW.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku innym niż matematyka, głównie do nauczycieli mających przygotowanie przedmiotów pokrewnych chcących zdobyć merytoryczne przygotowanie do nauczania matematyki.

W przypadku osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne ukończenie studiów podyplomowych z matematyki zapewni kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w odpowiednich typach szkół zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Celem Studiów Podyplomowych z Matematyki jest nabycie wyżej wymienionych kwalifikacji, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Matematyki następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 100 zł
II semestr 1 100zł
III semestr 1 100zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 740

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl