Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Opis kierunku

AAzwiń
Już dzisiaj poznaj technologie jutra

Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

Specjalności:
- inżynieria materiałowa z ochroną środowiska: wybierając tę specjalność poznasz zagadnienia związane z inżynierią materiałową, w zakresie metali i tworzyw sztucznych, szczególnie z zakresu technologii tych materiałów i ich zastosowań praktycznych (także z uwzględnieniem działań proekologicznych). Absolwent znajdzie pracę w szeroko rozumianym szkolnictwie zawodowym oraz przemyśle.
- projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo: specjalność dla osób szczególnie zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z drzewnictwem. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji drewnianych - dzięki czemu, dla absolwentów tej specjalności, otwiera się rynek pracy w przemyśle o profilu drzewnym oraz szkolnictwie zawodowym.
- techniki komputerowe w środowisku: dzięki tej specjalności poznasz zagadnienia modelowania zjawisk oraz procesów w technice i środowisku. Przygotujemy Cię do wykorzystania narzędzi i technik informatycznych w zakresie numerycznej symulacji procesów środowiskowych, produkcyjnych i ekonomicznych. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w licznych dziedzinach przemysłu i gospodarki. Szeroka wiedza techniczna oraz informatyczna, a także wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dają możliwość pełnienia funkcji kierowniczych.

Praca po edukacji techniczno-informatycznej na UKW
Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, przygotowany jest do nauczania przedmiotów: technika, podstawy informatyki, oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Ma także pełne kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych takich przedmiotów jak: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
[A] Studia 1,5 roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku edukacja techniczno-informatyczna oraz kierunków pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia 1,5 roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A

Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści kierunkowych i podstawowych właściwych dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna)

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku edukacja techniczno-informatyczna (wychowanie techniczne), ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 150 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 740

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl