Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wczesna Edukacja - I etap kształcenia

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia mają charakter kwalifikacyjny, mają profil poznawczo-kompetencyjny.

Studia Podyplomowe Wczesnej Edukacji przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, absolwentów studiów I i II stopnia, kierunków pedagogicznych w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela I etapu kształcenia: klasy I-III i nauczania w przedszkolu; zgodnego ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ogłoszonymi w Zarządzeniu Ministra z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią słuchaczom nabycie uprawnień do nauczania na I etapie kształcenia poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie ich do zintegrowanego kształcenia realizowanego w tych klasach. Program umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji narodowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 400 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl