Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logopedia z Emisją Głosu

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Organizatorem Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu jest Instytut Psychologii UKW.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.

Studia kształcą umiejętność emisji głosu, co ma kluczowe znaczenie w zawodzie nauczyciela i logopedy, ze względu na ochronę zdrowia własnego jak i wymagania MENiS.

Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi.

Studia nadają nowe kwalifikacje. Absolwenci kierunków pedagogicznych po ukończeniu studiów mogą zająć m.in. stanowisko nauczyciela logopedy, pozostałe osoby mogą ubiegać się o takie stanowisko po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych magisterskich oraz zawodowych, którzy kończą studia II stopnia (zaliczyli pierwszy rok). Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby, których charakter studiów jest zgodny z tematyką studiów podyplomowych, a więc filologie, pedagogika, psychologia.

Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Psychologii następujące dokumenty:
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Dodatkowe wymagania: uzyskanie pozytywnej oceny dotyczącej stanu zgryzu i wymowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z logopedą.

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 600zł
II semestr 1 600zł
III semestr 1 600zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl