Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Zadaniem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy pedagogiczno-psychologicznej niezbędnej do stymulowania rozwoju psychofizycznego małego dziecka oraz integrowanie wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy studiów w toku studiowania innych przedmiotów kierunkowych.

Uczestnicy studiów nabywają podstawowe umiejętności praktyczne będące podstawą pracy pedagogicznej w przedszkolu oraz kształtują umiejętność diagnozowania możliwości rozwojowych dziecka w celu podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.

Absolwenci uzyskają pełne kwalifikacje do pracy z dzieckiem w różnych placówkach przedszkolnych na stanowisku nauczyciela.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 400zł
II semestr 1 400zł
III semestr 1 400zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl