Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Profilaktyka i Socjoterapia

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Organizatorem Studiów Podyplomowych Profilaktyki i Socjoterapii jest Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań z zakresu wczesnej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (w tym profilaktyki używania substancji psychoaktywnych) oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z grup zwiększonego i wysokiego ryzyka poprzez wzbogacanie i integrowanie wiedzy naukowej z doświadczeniem praktycznym oraz rozwojem osobistym słuchaczy.

Absolwent studium ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska socjoterapeuty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w szkołach oraz w innych instytucjach działających w środowisku lokalnym a także do zajmowania stanowisk utworzonych do realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (np. jako gminny, miejski czy wojewódzki pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi). Kompetencje absolwenta są wynikiem wzbogacania i integrowania wiedzy naukowej z doświadczeniem praktycznym oraz własnym rozwojem osobistym.

Uczestnicy studiów podyplomowych Profilaktyki i Socjoterapii w ramach zajęć mają za zadanie przeprowadzić zajęcia wychowawczo-profilaktycznych według programu Spójrz inaczej pod superwizją trenera i grupy oraz przygotować pracę będącą autorskim projektem działań socjoterapeutycznych i samodzielnie poprowadzić według tego projektu grupę socjoterapeutyczną pod superwizją,

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Dziekanacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach własnych związanych z profilaktyką uzależnień i rozwijaniem umiejętności wychowawczych

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2012 r.
Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 500zł
II semestr 1 550zł
III semestr 1 550zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl