Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Program Studiów Podyplomowych w zakresie Wychowania Muzycznego według Edwina E. Gordona umożliwi absolwentowi uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia we wdrażaniu do praktyki teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona poprzez realizowanie koncepcji rozwoju audiacji.

Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli zdolnych do rozwijania audiacji niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Uzyskane kwalifikacje umożliwią słuchaczom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć muzycznych dla niemowląt, dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Absolwenci będą przygotowani do odpowiedzialnego kierowania rozwojem muzycznym dzieci w oparciu o audiację oraz organizowania różnych form ich aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 400 zł
II semestr 1 400 zł
III semestr 1 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl