Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia Kliniczna Chorych Somatycznie

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Rodzaj studiów: doskonalące
Obszar kształcenia, w którym prowadzone są studia: nauki medyczne i społeczne

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tym studiom podyplomowym: 6 pktAbsolwent studiów poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii klinicznej w obszarze diagnozy oraz terapii i pomocy psychologicznej kierowanej do osób chorych somatycznie.

Będzie posiadał znajomość podstawowych zagadnień psychologii, zasad i metod diagnozy oraz metod terapii i pomocy psychologicznej, leżących u podstaw umiejętności będących przedmiotem specjalizacji, tj. konstruowania i sprawdzania hipotez diagnostycznych, doboru metod diagnozy oraz interpretacji zgromadzonych informacji, przekazywania wyników diagnozy zespołom terapeutycznym, osobom badanym i zainteresowanym rodzinom, a także wyboru postępowania terapeutycznego (rehabilitacyjnego) właściwego z punktu widzenia diagnozy i indywidualnych potrzeb chorego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 500 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl