Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Proponowane specjalności na kierunku Pedagogika:
- animacja społeczno-kulturowa
- badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
- edukacja dla bezpieczeństwa
- logopedia
- pedagogika opiekuńcza
- pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
- pedagogika przedszkolna
- pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej
- pedagogika wczesnoszkolna
- promocja zdrowia z marketingiem społecznym
- resocjalizacja
- ogólnopedagogiczna.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

W przypadku, gdy liczba studentów wybierających daną specjalność będzie większa niż liczba miejsc o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

W trakcie studiów mogą zostać zaproponowane inne specjalności niż wskazane wyżej.

UWAGA: Student kierunku pedagogika studiów II stopnia w ramach dodatkowych punktów ECTS ma możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu § 1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn.zm.).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 600zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl