Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne - studia magisterskie

Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Zostań trenerem, a może mistrzem świata!

Dbamy o to, by absolwenci wychowania fizycznego mogli kontynuować naukę w murach naszej uczelni, tym samym oferujemy Wam Studia magisterskie uzupełniające. Największe znaczenie na tym kierunku ma ogólna dobra sprawność fizyczna oraz wysoka wydolność. Duże znaczenie ma także umiejętność sprawnego komunikowania się z innymi, większość absolwentów wychowania fizycznego pracuje z innymi ludźmi.Na studiach studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinach: nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz uprawnienia pedagogiczne.

Studenci wychowania fizycznego mają doskonałe warunki do studiowania i trenowania, niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu, z basenem, salami fitness, halą treningową, laboratoriami wysiłkowymi. Nasi mistrzowie świata to: Paweł Wojciechowski (skok o tyczce), Piotr Siemianowski (kajakarstwo). Nasi mistrzowie Europy: Marika Popowicz (lekkoatletyka).

Specjalności nauczycielska: specjalność ta jest ukierunkowana na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych.

Specjalności dodatkowe:
- Trenerska: nasz kierunek daje możliwości uzyskania kwalifikacji trenerskich w kilku dyscyplinach: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki czy wioślarstwie. Dzięki temu nasi absolwenci bezpośrednio po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w profesjonalnych klubach.
- Zarządzanie w sporcie i rekreacji: sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale i konieczność zarządzania klubami i organizacjami, do czego przygotuje ta specjalność. Studenci poznają zasady marketingu, tworzenia programów i preliminarzy finansowych w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne.
- Edukacja zdrowotna: absolwenci tej specjalności będą zajmowali się m.in. prowadzeniem zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach edukacyjnych, dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki.
- Odnowa biologiczna: każdy sportowiec po skończonych zawodach potrzebuję regeneracji, a za nią będą odpowiedzialni absolwenci tej specjalności. W trakcie studiów poznają techniki masażu, zabiegów rehabilitacyjnych oraz sprzętu wykorzystywanego w odnowie.

Praca po wychowaniu fizycznym na UKW

Dzięki nam w przyszłości stawisz czoła najbardziej wymagającym pracodawcom, a praca z dziećmi, młodzieżą po studiach u nas nie będzie Ci obca. Przez dwa lata nauki sprawimy, że staniesz się specjalistą sportu i rekreacji z możliwością podjęcia pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, fundacjach i jednostkach samorządowych. Możesz również zdobyć uprawnienia trenerskie. Oferta miejsc pracy jest szeroka i tym bardziej powinieneś skusić się na studia uzupełniające w naszej uczelni. Kończąc studia wychowania fizycznego może starać się o prace w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, szkolnictwie, instytucjach kultury fizycznej a także instytucjach zajmujących się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

1. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku wychowanie fizyczne.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
- średniej ocen z toku studiów.

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów oraz do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

2. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wychowanie fizyczne.

Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie egzaminu sprawności fizycznej.

Z egzaminu sprawnościowego kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 5 punktów.

Uwaga: Kandydat zobowiązany jest do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków na czas egzaminu wstępnego i przełożenia Komisji Egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu sprawności fizycznej zaświadczenia o ubezpieczeniu.

Uwaga: Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów.
Egzamin wstępny (dla kandydatów z innych kierunków niż wychowanie fizyczne)

Kandydat winien przepłynąć 50 m (dwie długości basenu) dwoma stylami pływania z czterech (klasyczny, kraul – dowolny, delfin, grzbietowy) w wyznaczonym minimum czasowym.
Uwaga - w przypadku przepłynięcia jednym stylem, nie przepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczonym minimum lub zatrzymania się w czasie pływania i nieukończenie próby otrzymuje się 0 pkt. Do egzaminu kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16 września - egzaminy wstępne

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 300zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 753

Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 726; 52 32 36 727; 52 32 36 756
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl