Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Kategoria: Wychowanie fizyczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Uczestnicy studiów podyplomowych Wychowania Fizycznego nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego a także potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy dydaktyczno - wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Świadectwo ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach, a dla nauczycieli z wyższym wykształceniem w szkołach średnich.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Instytucie Kultury Fizycznej następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego (wg wzoru)
- oświadczenie o ubezpieczeniu się od NNW na czas trwania studiów
- oświadczenie o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych

Uwaga! Od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna (w tym umiejętność pływania).

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 600 zł
II semestr 1 600 zł
III semestr 1 600 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 753

Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 726; 52 32 36 727; 52 32 36 756
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl