Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Geografia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Jest on przygotowany z myślą o tych, którzy nie mogą wytrzymać w jednym miejscu i na studiach chcieliby robić coś więcej niż tylko siedzieć z nosami w książkach. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś i zastanawiałeś się nad tym, jak żyć z podróży, to na tym kierunku znajdziesz odpowiedź i być może spełnisz swoje marzenia.

Zajęcia terenowe, wycieczki tematyczne i biwaki integracyjne to ten element nauki, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków, a każdy z takich wypadów to doskonała okazja, by nawiązać nowe znajomości, nauczyć posługiwać się mapą i zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje nasz świat. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Specjalności:
- Geografia fizyczna: studiując geografię fizyczną będziesz potrafił badać współzależności między elementami środowiska przyrodniczego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian. Pracę możesz podjąć w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno – gospodarczej.
- Geografia społeczno-ekonomiczna: studiując tę specjalność nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata. Podczas studiów nauczymy Cię kierowania pracą zespołową i analizy tekstów w tym w językach obcych.

Praca po geografii na UKW
Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Nasza Uczelnia daje Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich uzupełniających z geografii lub na pokrewnym kierunku. Możesz też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako przewodnik, pracownik instytucji badawczych (takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy), twórca ofert turystycznych, w jednostkach państwowych i samorządowych, a także nauczyciel.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 150 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń