Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia licencjackie

Wydział: Instytut Edukacji Muzycznej (na prawach Wydziału)

Opis kierunku

AAzwiń
Zacznij prawdziwą muzyczną karierę!
Idealny kandydat na studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu muzycznego. W UKW kształcimy muzyków i nauczycieli w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych). Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą naukowcy z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

Specjalności:
- prowadzenie zespołów muzycznych: studenci tej specjalności nauczą się zarówno pracy z zespołem jak i przygotowania imprez artystycznych. Pozwoli ona zarówno na rozwój swoich muzycznych umiejętności jak i dostarczy wiedzy z zakresu prawa niezbędnej w pracy z zespołami.
- muzyka kościelna: specjalność ta skupia się na liturgii, pozwalając na ćwiczenia śpiewu, gry na instrumentach i przygotowaniu chóru. Studenci poznają też historię muzyki i kościelnej prawne podstawy związane z tą twórczością.
Specjalności wybierane są po II semestrze. Istnieje możliwość wyboru specjalizacji w obszarze przygotowania do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji.

Praca po edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na UKW
Możliwości studentów po tym kierunku są tak rozległe jak cały muzyczny świat. Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym (zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela). Nie ma dzisiaj praktycznie dziecka, które nie chciałoby umieć grać na jakimś instrumencie albo śpiewać. Taka potrzebę kreują niezwykle popularne telewizyjne talent show. UKW kształci specjalistów, którzy te dziecięce marzenia potrafią spełniać pracując właśnie z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem:
jednej wymienionej sprawności do wyboru:
gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze); Proponuje się aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę (przynajmniej jedną część), utwór polifoniczny, etiudę i utwór dowolny,
śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),
oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych:
słuchu muzycznego (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozróżnieniu i śpiewaniu interwałów, akordów i ćwiczeń zawartych w Solfeżu),
sprawności manualno-głosowej (proponuje się, aby kandydat przygotował utwór bądź utwory wokalne lub wokalno-instrumentalne tzn. z akompaniamentem. Jednocześnie sprawdzian ten zawiera w sobie elementy taktowania na 2, 3 i 4),
poczucia rytmu i sprawności rytmicznej (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu, powtarzaniu, zapisywaniu i odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu).
Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 24 punkty.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej
14 lipca - Egzaminy wstępne
studia niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16 września - Egzaminy wstępne
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne (zaoczne) - 2100 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 275

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 374
Godziny przyjmowania studentów:
Dla studentów stacjonarnych
wtorek – czwartek 10:00 – 13:00
piątek 10:00 – 11:00


Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl

rel="nofollow">www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Dla studentów niestacjonarnych
wtorek – czwartek 10:00 – 13:00
piątek 10:00 – 16:00
sobota 9:00 – 13:00 (tylko w trakcie zjazdów)