Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia magisterskie

Wydział: Instytut Edukacji Muzycznej (na prawach Wydziału)

Opis kierunku

AAzwiń
Ucz się od najlepszych
Na studiach kształci się umiejętności wokalne i gry na instrumentach, studenci wymieniają się doświadczeniami z zakresu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży ze swoimi kolegami z różnych krajów Europy. Studenci już w trakcie swojej edukacji zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, wyjeżdżają na konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą naukowcy i muzycy z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych
Specjalności:
- edukacja muzyczna i dyrygentura: specjalność ta jest nastawiona zarówno na pracę z chórami jak i zespołami wokalno-instrumentalnymi. Studenci poznają najważniejsze elementy dyrygentury oraz będą uczestniczyć w warsztatach z komunikacji społecznej.
- edukacja muzyczna, zarządzanie i animacja w kulturze muzycznej: absolwent tej specjalności posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zarządzania instytucjami kultury muzycznej i marketingu w kulturze muzycznej. Posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do organizacji i przeprowadzania artystycznych projektów animacyjnych.
- edukacja muzyczna i muzyka estradowa - specjalność ta zajmuje się muzyką estradową pod kątem śpiewu, gry na instrumentach, komputerowych aranżacjach, a także koncertów edukacyjnych. Elementem dydaktyki są tutaj także improwizacje jazzowe.

Praca po edukacji artystycznej II stopnia na UKW:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ma na celu wykształcenie wykwalifikowanych nauczycieli, instrumentalistów i wokalistów, instruktorów i dyrygentów oraz animatorów kultury na potrzeby rynku pracy. Już od kilku lat notujmy od wczesnych lat szkolnych, w Polsce i na świecie, wzrost zainteresowania nauką gry na instrumentach, a także nauką śpiewu. Z całą pewnością na tę popularność mają wpływa popularne programy telewizyjne. Do działania i sukcesów takich zespołów lub dokonań solowych potrzebni są dobrze przygotowani i wykształceniu praktycy, nauczyciele, instruktorzy i mentorzy. Tego właśnie uczymy studentów na UKW.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jak i kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem:
jednej wymienionej sprawności do wyboru:
gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze); Proponuje się aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę (przynajmniej jedną część), utwór polifoniczny, etiudę i utwór dowolny,
śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),
lub dyrygowaniu dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze.
oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych:
słuchu muzycznego (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozróżnieniu i śpiewaniu interwałów, akordów i ćwiczeń zawartych w Solfeżu),
sprawności manualno-głosowej (proponuje się, aby kandydat przygotował utwór bądź utwory wokalne lub wokalno-instrumentalne tzn. z akompaniamentem. Jednocześnie sprawdzian ten zawiera w sobie elementy taktowania na 2, 3 i 4),
poczucia rytmu i sprawności rytmicznej (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu, powtarzaniu, zapisywaniu i odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu).
Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 24 punkty.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16 września - Egzaminy wstępne

Szczegóły na stronie: www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne(zaoczne) - 2100 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 275

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 374
Godziny przyjmowania studentów:
Dla studentów stacjonarnych
wtorek – czwartek 10:00 – 13:00
piątek 10:00 – 11:00


Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl

rel="nofollow">www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Dla studentów niestacjonarnych
wtorek – czwartek 10:00 – 13:00
piątek 10:00 – 16:00
sobota 9:00 – 13:00 (tylko w trakcie zjazdów)