Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Energetyka

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku ENERGETYKA we WSZOP pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru zagadnień technicznych i regulacji prawnych oraz ekonomicznych. Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

WSZOP kształci fachowców - student Energetyki Wydziału Nauk Technicznychbędzie posiadał wiedzę inżynierską w zakresie interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia z zakresu zarządzania energią, wykorzystania energii odnawialnej, technologii energooszczędnych oraz materiałooszczędnych.

Program kształcenia obejmuje takie przedmioty jak m.in. ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, gospodarkę energetyczną i zasady funkcjonowania rynku energii.

Atutem kierunku są laboratoria naukowo-badawcze, w których studenci nabywają umiejętności praktyczne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz rekrutacji znajdziesz tutaj.

Biuro Rekrutacji:

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 19
poniedziałek - sobota od 8:00 do 16:00
e-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl
Tel: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81
gg: 34770824
www.facebook.com/wszop