Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia inżynierskie(dyplom inżyniera)
Czas trwania - 7 semestrów - forma stacjonarna i niestacjonarna


Specjalności w ramach kierunku:
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • logistyka w przemyśle i handlu
  • procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
  • spawalnictwo
  • zarządzanie jakością

Studia na kierunku Zarządzanie i inżyniera produkcji we WSZOP pozwalają na zdobycie wiedzy technicznej oraz umiejętności menedżerskich. Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą właściwie kierować i organizować systemy produkcyjne w przedsiębiorstwie a także umiejętnie gospodarować zasobami przedsiębiorstwa.

WSZOP kształci fachowców - student Wydziału Nauk Technicznych posiada wiedzę inżynierską w zakresie budowy maszyn, inżynierii produkcji i materiałoznawstwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Program kształcenia obejmuje systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz fizjologii pracy, ergonomii, badań i oceny środowiska pracy, analizy zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i oceny ryzyka zawodowego.

Program studiów obejmuje również podstawy nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.

Podczas zajęć studenci mają możliwość nauki obsługi specjalistycznych programów informatycznych, m. in. SAP®, AutoCAD, COMARCH ERP XL. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy mający osiągnięcia w kraju i za granicą. Atutem kierunku są laboratoria naukowo-badawcze, w których studenci nabywają umiejętności praktycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz rekrutacji znajdziesz tutaj.

Biuro Rekrutacji:

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 19
poniedziałek - sobota od 8:00 do 16:00
e-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl
Tel: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81
gg: 34770824
www.facebook.com/wszop

Opłaty

AAzwiń
1950 zł za semestr lub 5x 400zł.

Opłaty: za indeks i legitymację - 21 zł.

Egzaminy i miesiące wakacyjne bezpłatne.