Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Metrologia w przemyśle

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle realizowane są wspólnie z Zakładami Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków ścisłych i technicznych oraz do osób związanych zawodowo z metrologią, pracowników labaratoriów badawczych i wzorcujących, pracowników naukowych, doktorantów i nauczycieli, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle pozwolą pogłębić specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie metod pomiarów i narzędzi pomiarowych - w tym wzorcowania, opracowania i dokumentowania wyników pomiarowych, a także zapoznać się z wymaganiami prawnymi oraz technicznymi ustalonymi urzędowo.
Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w prawie każdym sektorze przemysłowym, jednostkach naukowych i badawczych oraz sprawować nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów lub wykonywać je samodzielnie i analizować uzyskane wyniki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: www.wszop.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
1950 zł za semestr lub 5 x 410 zł