Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do osób, które chcą aktualizować i rozwijać swoją wiedzę, jak również do osób zawodowo zajmujących się przeprowadzaniem badań, analizą i interpretacją otrzymanych wyników przy ocenie narażenia na czynniki chemiczne, fizyczne, psychofizyczne oraz pyły występujące w środowisku pracy. Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych osób na stanowiskach: kierownika przedsiębiorstwa produkcyjnego, kierownika lub pracownika laboratorium zakładowego, kontroli jakości, chemicznego, analitycznego lub kontrolera jakości w zakładach przemysłowych.

W ramach studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu wymagań przy wprowadzaniu i nadzorowaniu Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 oraz nabędą umiejętności opracowania dokumentacji systemowej, wdrażania i utrzymywania SZJ w Laboratorium.

Wszystkie realizowane treści programowe są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych (dyrektywy, normy przedmiotowe) oraz w oparciu o zasady dobrych praktyk inżynierskich i laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz na stanowiskach przeznaczonych do wykonywania pomiarów pomocnych przy wykonywaniu oceny narażenia na czynniki chemiczne i fizyczne zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: www.wszop.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
1950 zł za semestr lub 5 x 410 zł