Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności

Kategoria: Elektrotechnika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do osób, które chcą aktualizować i rozwijać swoją wiedzę, jak również do osób zawodowo zajmujących się oceną zgodności i certyfikacją wyrobów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami norm oraz przepisów prawnych. Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych osób na stanowiskach: specjalisty ds. oceny zgodności, specjalisty ds. utrzymania ruchu, specjalisty kontroli jakości oraz handlowca.

Studia realizowane w ścisłej współpracy z Zakładem Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. przygotowują do profesjonalnej oceny zgodności i certyfikacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm na rynku Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć słuchaczom praktyczną wiedzę z zakresu oceny zgodności wyrobów z wymogami Unii Europejskiej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza podstawowa oraz specjalistyczna niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Zakres tematyczny zajęć wykładowych zapewnia zrozumienie istoty oceny zgodności oraz daje podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia wszystkich etapów tego procesu. Uczestnicy poznają obowiązujący system prawny UE w obszarze bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych i elektronicznych i pozyskują wiedzę z elektrotechniki i zagrożeń elektrycznych, analizy ryzyka oraz metrologii oraz systemów jakości.

Na zajęciach praktycznych, słuchacze zdobywają umiejętności stosowania zdobytej wiedzy, które pozwalają na czynne ich uczestnictwo w procesie oceny zgodności. Potrafią identyfikować i analizować potencjalne zagrożenia, organizować i nadzorować niezbędne pomiary i przyrządy pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki w odniesieniu do wymagań UE. Znajomość i praktyczna umiejętność stosowania systemów jakości oraz opracowywania dokumentacji predysponuje absolwentów do pełnienia nadzoru nad wyrobem certyfikowanym.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: www.wszop.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
1950 zł za semestr lub 5 x 410 zł