Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia drugiego stopnia (dyplom magistra)
Czas trwania - 4 semestry - forma stacjonarna i niestacjonarna


Specjalności w ramach kierunku:

  • bezpieczeństwo w administracji publicznej
  • detektywistyka i kryminalistyka
  • taktyka i techniki interwencji

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, psychologia i pedagogika. Absolwenci innych kierunków studiów bezpłatnie uzupełniają efekty kształcenia w ramach dodatkowego kursu organizowanego przez Uczelnię.

Studia drugiego stopnia przeznaczone są także dla chcących podnieść swoje kwalifikacje funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem.

Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz nauki o zarządzaniu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Biuro Rekrutacji:

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 19
poniedziałek - sobota od 8:00 do 16:00
e-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl
Tel: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81
gg: 34770824
www.facebook.com/wszop

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne i niestacjonarne: 1950 zł za semestr lub 5x 400zł.

Opłaty: za indeks i legitymację - 21 zł.

Egzaminy i miesiące wakacyjne bezpłatne.