Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kadry i płace

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Kadry i Płace koncentrują się wokół zagadnień praktycznych, dlatego też adresowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Studia te łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa podatkowego.

Słuchacze nabywają praktyczne umiejętności w zakresie dokonywania procesu rekrutacji pracowników, stosowania przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy specjalisty ds. kadr i płac. Ponadto uczą się obsługi programu Symfonia oraz Płatnik.

Program studiów został opracowany w porozumieniu z praktykami, którzy zawodowo zajmują się prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem podatkowym. Obejmuje najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny w kontekście prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac. W ramach serwisów prawnych takich jak LEX oraz LEGALIS, słuchacze mają zapewniony dostęp do aktualnych przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa sądowego, monografii oraz komentarzy. Uczestniczą również w warsztatach z nauki programu Symfonia oraz Płatnik. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, a w szczególności doświadczonych praktyków: inspektorów pracy i ZUS-u, sędziów oraz radców prawnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: www.wszop.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
1900 zł za semestr lub 5 x 400 zł