Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kryminalistyka i toksykologia sądowa

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Nowe unikatowe studia w skali kraju.

Studia skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania czynności z zakresu kryminalistyki i toksykologii sądowej, a w szczególności chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, anatomii i fizjologii, biochemii klinicznej, toksykologii klinicznej i sądowej oraz kryminalistyki.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn oraz diagnostyki pośmiertnej zatruć.

Ważnym elementem programu jest duży udział zajęć laboratoryjnych dających absolwentowi praktyczne umiejętności w zakresie procedur stosowanych w kryminalistyce i toksykologii sądowej.
Po skończeniu studiów absolwent będzie potrafił posługiwać się specjalistyczną aparaturą badawczą, pozna sposoby poboru, przygotowania i przeprowadzenia badań wraz z przygotowaniem raportu końcowego w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: http://www.wszop.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja,2,2,6821,107,6821