Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Produkcja imprez kulturalnych

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia są kompleksową odpowiedzią na dynamiczny rozwój tzw. przemysłów czasu wolnego (leisure industries) i wzmożony popyt na wysokokwalifikowane usługi w sektorze MICE (meetings-incentives-conferences-events) oraz wpisują się w obserwowany obecnie dynamiczną rozbudowę infrastruktury kulturalnej i wzrost znaczenia tzw. heritage industry w kreowaniu wizerunku miast poprzemysłowych.

Studia doskonalą menedżerów instytucji kultury, przygotowują przyszłych liderów projektów i koordynatorów programów. Wyposażają studentów w wiedzę z zakresu rozwoju kultury popularnej oraz aktualnie obowiązujących polityk kulturalnych. Rozwijają kompetencje pozwalające na definiowanie potrzeb społecznych w dziedzinie kultury i tworzenie nowych produktów kulturalnych.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają i rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania i pozyskiwania finansowania dla kultury. Słuchacze poznają aktualne przepisy prawa i nowoczesne narzędzia organizacji i marketingu. Zostają przygotowani do kreowania, produkowania i promowania różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: http://www.wszop.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja,2,2,6821,107,6821