Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przygotowują do profesjonalnej obsługi kadr i płac.

Skierowane są do kadry kierowniczej, osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy.

Zajęcia prowadzą teoretycy z najlepszych ośrodków akademickich w kraju oraz praktycy (sędziowie, inspektorzy pracy, radcy prawni, inspektorzy ZUS).

Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych takich jak obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za pracę, prowadzenie dokumentacji kadrowej, opracowywanie harmonogramów czasu pracy, ustalanie i rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły rekrutacji: http://www.wszop.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja,2,2,6821,107,6821

Opłaty

AAzwiń
1900 zł za semestr lub 5 x 400 zł