Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP

ul.Bankowa 8, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 355-97-71, 32 355-97-73, 32 355-97-81
fax. (32) 258-92-64
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska

Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia licencjackie (dyplom licencjata)
Czas trwania - 6 semestrów - forma stacjonarna i niestacjonarna


Specjalizacje w ramach kierunku:
  • języki specjalistyczne (język angielski z językiem hiszpańskim)
  • nauczycielska
  • translatoryka stosowana

Program kształcenia na kierunku Filologia ma profil praktyczny, co oznacza, że kształcenie nastawione jest na intensywną naukę języków obcych, którą studenci realizują podczas zajęć praktycznych oraz trzymiesięcznych praktyk zawodowych. Kierunek jest przeznaczony dla osób mających predyspozycje do nauki języków obcych oraz chęć do nawiązywania komunikacji międzykulturowej.
We WSZOP zajęcia w ramach kierunku Filologia odbywają się w małych grupach i są prowadzone przez native speakerów.

Studenci WSZOP korzystają z nowoczesnych narzędzi technologicznych, wspierających naukę do nauczania języków obcych. Należą do nich:
  • Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych - służy do dokonywania tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych. Dzięki oprogramowaniu firmy Mentor możliwe jest nagrywanie się przez studentów i odsłuchiwanie swoich nagrań, a także na odsłuchiwanie i przeprowadzanie korekty nagrań przez nauczycieli akademickich. Dzięki zajęciom w Pracowni studenci doskonalą swoje umiejętności językowe i zdobywają praktyczne doświadczenie z zakresu tłumaczeń.
  • Kabiny do tłumaczeń konferencyjnych – dzięki kabinom studenci poznają przestrzeń pracy tłumacza w obrębie sali konferencyjnej. Sprzęt ten jest również wykorzystywany podczas międzynarodowych zajęć dydaktycznych i konferencji.
  • Program dla tłumaczy TRADOS – wspomaga pracę tłumacza pisemnego.
  • Interaktywne materiały multimedialne - bogata oferta zbiorów multimedialnych Biblioteki WSZOP wspomaga naukę języków obcych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dla kandydatów z nową maturą kwalifikacja na studia w specjalności Filologia angielska przebiega na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Warunkiem przyjęcia na kierunek filologia angielska jest uzyskanie z matury pisemnej i ustnej średniego wyniku co najmniej 60% dla kandydatów zdających maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dla zdających maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym średni wynik z matury pisemnej i ustnej wynosi minimum 40%.
Dla kandydatów ze starą maturą oraz osób z nową maturą nie zdających egzaminu z języka angielskiego, przeprowadzony będzie test kompetencji językowych. Termin testu podamy na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz rekrutacji znajdziesz tutaj.

Biuro Rekrutacji:

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 19
poniedziałek - sobota od 8:00 do 16:00
e-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl
Tel: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81
gg: 34770824
www.facebook.com/wszop

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne i niestacjonarne: 2350 zł za semestr lub 5x 480zł.

Opłaty dodatkowe: za indeks i legitymację - 21 zł.

Egzaminy i miesiące wakacyjne bezpłatne.