Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul.Pawia 55, 01-030 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (0-22) 536-54-11
fax. (022) 536-54-12
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Psychologia

Wydział: Psychologia

Opis kierunku

AAzwiń
Psychologia
5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne
Neuropsychologia kliniczna
Psychologia kliniczna
Psychologia mediów
Psychologia przedsiębiorczości i zarządzania
Psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia zdrowia i psychoterapia
Seksuologia kliniczna i sądowa
Stosowana psychologia społeczna

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:
- karta zgłoszenia na studia
karta znajduje się na pierwszej stronie informatora
- świadectwo dojrzałości
oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie
- 4 jednakowe zdjęcia legitymacyjne
podpisane imieniem i nazwiskiem
- ksero dowodu osobistego
- książeczka wojskowa
do wglądu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
w przypadku posiadania nowej matury
- umowa o warunkach odpłatności za studia
dostępna do wglądu w Biurze Rekrutacji,
podpisywana w momencie złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest w pięciu terminach rekrutacyjnych:
termin 1 - do 30 czerwca 2010 r.
termin 2 - do 31 lipca 2010 r.
termin 3 - do 31 sierpnia 2010 r.
termin 4 - do 15 września 2010 r.
termin 5 - do 30 września 2010 r.
W zależności od terminu rekrutacji, kandydaci
uzyskują korzystne bonifikaty w opłacie wpisowego - nawet do całkowitego zniesienia
opłaty wpisowego.

Opłaty

AAzwiń
Czesne - studia stacjonarne i niestacjonarne:
- płatność roczna 1x4400
- płatność semestralna 2x2400
- płatność miesięczna 10x540
- płatność miesięczna 12x470

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Adres: ul. Pawia 55
01 - 030 Warszawa

tel. I rok: (0-22)536-54-21
tel. II rok: (0-22) 536-54-22
tel. III rok: (0-22) 536-54-23
tel. IV rok: (0-22) 536-54-24
fax. (0-22) 536-54-65

e-mail: psychologia@vizja.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:30-16:00
wtorek 8:30-16:00
środa nieczynne
czwartek 8:30-16:00
piątek 12:00-18:00

soboty i niedziele
podczas zjazdu systemu zaocznego 8:30-16:00