Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul.Pawia 55, 01-030 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (0-22) 536-54-11
fax. (022) 536-54-12
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Politologia

Wydział: Politologia

Opis kierunku

AAzwiń
Politologia
3-letnie studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne

* Dziennikarstwo
* Integracja europejska
* Komunikacja społeczna i PR
* Współczesne stosunki międzynarodowe
* Zarządzanie projektami i funduszami UE

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:
- karta zgłoszenia na studia
karta znajduje się na pierwszej stronie informatora
- świadectwo dojrzałości
oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie
- 4 jednakowe zdjęcia legitymacyjne
podpisane imieniem i nazwiskiem
- ksero dowodu osobistego
- książeczka wojskowa
do wglądu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
w przypadku posiadania nowej matury
- umowa o warunkach odpłatności za studia
dostępna do wglądu w Biurze Rekrutacji,
podpisywana w momencie złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest w pięciu terminach rekrutacyjnych:
termin 1 - do 30 czerwca 2010 r.
termin 2 - do 31 lipca 2010 r.
termin 3 - do 31 sierpnia 2010 r.
termin 4 - do 15 września 2010 r.
termin 5 - do 30 września 2010 r.
W zależności od terminu rekrutacji, kandydaci
uzyskują korzystne bonifikaty w opłacie wpisowego - nawet do całkowitego zniesienia
opłaty wpisowego.

Opłaty

AAzwiń
Czesne - studia stacjonarne i niestacjonarne:
- płatność roczna 1x3500
- płatność semestralna 2x1950
- płatność miesięczna 10x450
- płatność miesięczna 12x400

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Adres: ul. Pawia 55
01 - 030 Warszawa

tel. (0-22) 536-54-23
fax. (0-22) 536-54-65
e-mail: politologia@vizja.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:30-16:00
wtorek 8:30-16:00
środa nieczynne
czwartek 8:30-16:00
piątek 12:00-18:00

soboty i niedziele
podczas zjazdu systemu zaocznego 8:30-16:00