Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
Collegium Mathematicum
ul.Umultowska 87
61-614 Poznań
tel. (0-61) 829-5308
tel. fax 829-5315
e-mail: wmiuam@amu.edu.pl
http://web.wmi.amu.edu.pl