Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Uwzględniane są:

- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
- średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
ul. Nowy Świat 28-30
62 - 800 Kalisz
tel 62 7670730 lub 7670731
fax 7645721
e-mail wpa@amu.edu.pl

Godziny przyjęć studentów
PN: 10:00 - 14:00
WT: 10:00 - 14:00
ŚR: 10:00 - 14:00
CZW: nieczynne
PT: 10:00 - 14:00
SO: nieczynne
N: nieczynne