Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Opis kierunku

AAzwiń
pedagogika

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (tylko stacjonarne)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Tryb I

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Tryb II

Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego z następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był jako egzamin pisemny i ustny, uwzględniana jest lepsza ocena. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
ul. Nowy Świat 28-30
62 - 800 Kalisz
tel 62 7670730 lub 7670731
fax 7645721
e-mail wpa@amu.edu.pl

Godziny przyjęć studentów
PN: 10:00 - 14:00
WT: 10:00 - 14:00
ŚR: 10:00 - 14:00
CZW: nieczynne
PT: 10:00 - 14:00
SO: nieczynne
N: nieczynne