Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia prawno-ekonomiczne

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na prowadzenie tego kierunku studiów.

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Tryb I

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego oraz z jednego z następujących przedmiotów: geografia, historia, matematyka. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest korzystniejszy wynik.

Sposób przeliczania:
- poziom rozszerzony: (liczba punktów procentowych + 100) : 2
- poziom podstawowy: (liczba punktów procentowych + 40) : 2

Tryb II

Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego oraz z jednego z następujących przedmiotów: geografia, historia, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był jako egzamin pisemny i ustny, uwzględniana jest lepsza ocena. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 21 Części ogólnej Uchwały.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów - dotyczy trybu I i II.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Prawa i Administracji
ul. Św.Marcin 90
61-809 Poznań