Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku i pokrewnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczana według następującej zasady:
bardzo dobry 12,5 punktów
dobry plus 11 punktów
dobry 10 punktów
dostateczny plus 9 punktów
dostateczny 8 punktów
niedostateczny 0 punktów

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę o zarządzaniu i ekonomii. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest według zasady wskazanej w punkcie 1.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego, bez względu na ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów z obu form postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Prawa i Administracji
ul. Św.Marcin 90
61-809 Poznań