Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Studiów Edukacyjnych

Opis kierunku

AAzwiń
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
pedagogika, specjalność edukacja europejska (zajęcia w Gnieźnie)
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika, specjalność resocjalizacja
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

- tej samej specjalności
- tego samego kierunku
- innych kierunków po specjalności nauczycielskiej
- innych kierunków (z możliwością uzupełnienia w toku studiów przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności, które jest konieczne w przypadku osób planujących podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty)

Rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiki z zakresu programu studiów pierwszego stopnia i z tematyki związanej z wybranym kierunkiem/specjalnością. Rozmowa oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów.

Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 6 punktów, co nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul.Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

e mail: dziekwse@amu.edu.pl
tel. 61 829 2331
fax 61 829 2111