Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Teologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
teologia - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Egzamin ustny obejmujący:

- prezentację przeczytanej książki o charakterze religijnym lub filozoficznym oraz artykułów z czasopism o charakterze religijnym lub filozoficznym (0-3 punktów kwalifikacyjnych)
- rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Dokumenty Jana Pawła II - Familiaris Consortio, Christifideles Laici; Dokumenty Benedykta XVI - Spe salvi (0-9 punktów kwalifikacyjnych).
- znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (0-8 punktów kwalifikacyjnych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel. +48-61-829-39-92
fax. +48-61-851-97-35
e-mail: thfac@amu.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów:
od poniedziałku do piątku: 9:30 - 14:30
w soboty: 8:30 - 11:30