Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Teologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
teologia, specjalność kapłańska (studia 6 letnie) - (stacjonarne)
teologia, specjalność dialog społeczny (stacjonarne)
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna (stacjonarne i zaoczne)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Tryb I

Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom rozszerzony), który przelicza się na punkty kwalifikacyjne według następującej zasady:

- 100-76% 3 punkty
- 75-51% 2 punkty
- 50-36% 1 punkt
- poniżej 35% 0 punktów

Egzamin ustny obejmujący:

- przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (0-9 punktów kwalifikacyjnych)
- rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Dokumenty Jana Pawła II - Familiaris Consortio, Christifideles Laici; Dokumenty Benedykta XVI - Spe salvi; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (0-8 punktów kwalifikacyjnych).

Tryb II

Egzamin ustny obejmujący:

- przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły średniej (0-9 punktów kwalifikacyjnych)
- prezentację przeczytanej książki o charakterze religijnym lub filozoficznym oraz artykułów z czasopism o charakterze religijnym lub filozoficznym (0-3 punktów kwalifikacyjnych)
- rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Dokumenty Jana Pawła II - Familiaris Consortio, Christifideles Laici; Dokumenty Benedykta XVI - Spe salvi; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (0-8 punktów kwalifikacyjnych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel. +48-61-829-39-92
fax. +48-61-851-97-35
e-mail: thfac@amu.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów:
od poniedziałku do piątku: 9:30 - 14:30
w soboty: 8:30 - 11:30