Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logistyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 2 lata (4 semestry). Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, projektowaniem systemów logistycznych, kształtowaniem powiązań w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz kształtowaniem relacji kosztowych w jednostkach gospodarczych. Rozszerzony i rozbudowany zakrój dyscyplin obejmuje: zakres i istotę strategii logistycznych, partnerstwa, nowoczesnych metod zarządzania, problematykę prawną, a także konkurowanie jakością oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej. Do obszarów szczególnych należy zaliczyć: problematykę ubezpieczeń, marketingu oraz wsparcia informatycznego procesów logistycznych.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Logistyka w biznesie stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer łańcuchów dostaw stacjonarne i niestacjonarne
Relacje z klientami w międzynarodowych procesach logistycznych stacjonarne i niestacjonarne
Systemy transportowe i logistyczne stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Cukrowa 8, 71-004, Szczecin,
tel. 0-91 444 31 15
fax 0-91 444 31 16
www.wzieu.pl
e-mail: wzieu@wzieu.pl