Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 2 lata (4 semestry). Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, np. ekonomia menedżerska, kierunkowe, takie jak ekonomia międzynarodowa czy rynek kapitałowy i finansowy, oraz grupę pozostałych przedmiotów dotyczących zarządzania, rachunkowości, finansów, etyki i ochrony środowiska. Dzięki przedmiotom specjalnościowym student rozwija swoje zainteresowania z zakresu ekonomii menedżerskiej, rynków międzynarodowych, biznesu międzynarodowego, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw, ekonomiki sektora publicznego, a także ekonomiki ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw stacjonarne i niestacjonarne
Biznes międzynarodowy stacjonarne i niestacjonarne
Ekonomia menedżerska stacjonarne i niestacjonarne
Ekonomia ochrony środowiska i gospodarka komunalna stacjonarne i niestacjonarne
Ekonomia sektora publicznego stacjonarne i niestacjonarne
Rynki międzynarodowe stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl