Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Program studiów został podporządkowany zdobyciu kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i finansów w powiązaniu z wiedzą ogólnoekonomiczną. Program obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu rachunkowości (np. rachunkowość finansową, rachunkowość małych firm, sprawozdawczość finansową, rachunek kosztów itd.) oraz z finansów (m.in. podstawy finansów, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość itd.). Studenci mogą poszerzać wiedzę i zdobywać kwalifikacje specjalistyczne, wybierając spośród pięciu specjalności, w tym specjalności łączące obie dyscypliny. Studentów obowiązuje trzytygodniowa praktyka zawodowa.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Doradztwo finansowo-księgowe stacjonarne
Finanse przedsiębiorstw i bankowość stacjonarne
Finanse przedsiębiorstw i podatki niestacjonarne
Rachunkowość finansowa i auditing stacjonarne i niestacjonarne
Rachunkowość i finanse samorządowe stacjonarne
Rachunkowość w zarządzaniu stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl