Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 2 lata (4 semestry). Studia drugiego stopnia umożliwiają rozwinięcie kwalifikacji uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia. Program studiów pozwala na uzyskanie wiedzy i kwalifikacji, między innymi w zakresie: odmian rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości podatkowej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, zarządzania instytucjami kredytowymi, zarządzania płynnością finansową, zarządzania kapitałem czy finansów Unii Europejskiej. Studenci wybierają specjalności rozwijające kwalifikacje z rachunkowości, finansów lub specjalności łączące obie dyscypliny.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw stacjonarne i niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym stacjonarne i niestacjonarne
Rachunkowość finansowa i auditing stacjonarne i niestacjonarne
Rachunkowość menedżerska stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem:http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl