Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka i ekonometria - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3 lata (6 semestrów), umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. W procesie dydaktycznym student zdobywa również wiedzę z szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów. Poznaje metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Specjalności umożliwiają rozwój w zakresie inżynierii oprogramowania, projektowania i wdrażania systemów e-biznesu, analizy danych giełdowych oraz wyceny, zarządzania i obrotu nieruchomościami. Studentów obowiązuje trzytygodniowa praktyka zawodowa.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Analiza danych giełdowych stacjonarne
E-biznes niestacjonarne
E-biznes Internet w zarządzaniu i biznesie stacjonarne
Inżynieria oprogramowania stacjonarne i niestacjonarne
Komputerowe wspomaganie decyzji niestacjonarne
Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

PONADTO REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:

Informatyka i ekonometria, specjalność: wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami
studia stacjonarne
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów), umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. W procesie dydaktycznym student zdobywa również wiedzę z ekonomii, zarządzania i finansów. Poznaje metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. W toku studiów, oprócz przedmiotów ogólnoekonomicznych i informatycznych, student zapoznaje się szczegółowo m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami o różnym przeznaczeniu i funkcjach, teoretycznymi i praktycznymi aspektami obrotu nieruchomościami, a także metodologicznymi i technicznymi zasadami wyceny nieruchomości. Studentów obowiązuje trzytygodniowa praktyka zawodowa.

Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie)
studia stacjonarne
Studia trwają 3 lata (6 semestrów); dwunarodowy polsko-niemiecki potok studiów (BSG); dwa dyplomy (Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Wismar). Studia polsko-niemieckie są wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule Wismar. Studia są prowadzone w języku niemieckim (częściowo w j. angielskim). Program studiów obejmuje podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z dziedziny informatyki, nauk ekonomicznych i zastosowania nowych mediów. Zajęcia odbywają się w pierwszym i drugim semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, w trzecim i czwartym semestrze na Hochschule Wismar, a w piątym i szóstym na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem grupy. Praktyki (dwanaście tygodni) są realizowane w zakładach i instytucjach jednego z krajów. Kierunek został akredytowany przez ASIIN Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. Certyfikat ASIIN jest uznawany na całym świecie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl