Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka i ekonometria - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 2 lata (4 semestry). Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji. Treści kształcenia obejmują metody ekonometrii dynamicznej, finansowej, reprezentacyjnej, metody aktuarialne, analizę wielowymiarową, ekonomię matematyczną. Równie rozbudowany jest blok przedmiotów informatycznych, obejmujący m.in.: sieci komputerowe, inżynierię oprogramowania, systemy informacyjne zarządzania oraz zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Wybór specjalności następuje w drugim semestrze studiów.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Analiza danych giełdowych stacjonarne
Inżynieria oprogramowania stacjonarne i niestacjonarne
E-biznes Internet w zarządzaniu i biznesie stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka w zarządzaniu stacjonarne i niestacjonarne
Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

PONADTO REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:

Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie)
studia stacjonarne

Studia trwają 2 lata (4 semestry), polsko-niemiecki potok studiów; dwa dyplomy (Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Wismar). Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim (częściowo w jęz. angielskim). Zajęcia odbywają się według jednolitego programu studiów w 1. semestrze na Hochschule Wismar, w 2. semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, a w 3. i 4. na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem w formie blokowej oraz zdalnej ze wsparciem multimedialnym. Kierunek ten spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi i został akredytowany przez ASIIN Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) jest uznawany na całym świecie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl